Zakres tematyczny:

Aby właściwie i metodologicznie poprawnie wykorzystywać technikę Zogniskowanego Wywiadu Grupowego, trzeba ją zrozumieć i przećwiczyć. Profesjonalnie badanie focusowe (FGI, FGD) może wyglądać na niezobowiązującą rozmowę, jednak wymaga od moderatora wielu umiejętności, w tym radzenia sobie z dynamicznymi procesami grupowymi. Warsztat pomoże odpowiedzieć na pytania kiedy i w jakim celu stosować FGI, jak się do tego przygotować i jak moderować sesje, by uzyskać dane dobrej jakości.

PROGRAM:

  • Czym jest FGI i kiedy warto go stosować?
  • Jak planować i przygotować (się do) takiego badania?
  • Jak tworzyć scenariusz wywiadu?
  • Jak moderować i facylitować grupę? - moderowanie fragmentów sesji focusowej
  • Jak robić to etycznie?

Dla kogo?

Warsztat przeznaczony jest dla uczestników, którzy nie mają dużego doświadczenia ze Zogniskowanym Wywiadem Grupowym, jednak stosują, chcieliby zastosować lub zastanawiają się nad zastosowaniem FGI w swojej pracy badawczej. Uczestnicy będą ćwiczyć i analizować poszczególne sytuacje FGI w swoim kręgu.

Jak?

Warsztatowo – metody dydaktyczne to intensywna sesja robocza, z elementami wykładu. Celem warsztatu jest nie tylko przedstawienie uczestnikom techniki FGI, ale przede wszystkim aktywne przećwiczenie roli moderatora, respondenta i obserwatora FGI. Uczestnicy będą mieli szanse, w bezpiecznych warunkach, przetestować sytuacje standardowe jak i tzw. sytuacje trudne czyhające na badaczy jakościowych, wykorzystujących technikę FGI.

 

TRENERKA
dr Katarzyna Archanowicz – Kudelska

Psycholożka społeczna i ekonomiczna (UW) i socjolożka (Uniwersytet SWPS). Trenerka warsztatów i konsultantka w zakresie badań jakościowych, adiunktka na SGH oraz wykładowczyni akademicka - UW i SWPS. Szkoli i prowadzi warsztaty, uczy metodologii badań jakościowych oraz psychologii i zachowań konsumenckich, łącząc wiedzę teoretyczną i solidne doświadczenie biznesowe. Przez ponad 10 lat pracowała jako badacz jakościowy i moderator w komercyjnych firmach badawczych: CASE, 4PResearch Mix i GfK Polonia, w ostatniej kierując zespołem badań jakościowych. Ma za sobą ponad 5000 godzin pracy z grupą – zogniskowanych wywiadów grupowych, paneli, warsztatów i treningów. Posiada międzynarodowy certyfikat P&G w zakresie prowadzenia grup focusowych, przyznawany najlepszym moderatorom. W czasie swojej kariery zawodowej współpracowała z wielkimi korporacjami, małymi firmami jak i NGO. Członkini PTP, PTS, i PTBRiO.

W9.

dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) w praktyce,

czyli sfokusuj się na fokus