1. pl
  2. en

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia udziału w warsztatach lub sympozjum (czynnego i biernego) do dnia 15 kwietnia 2023 roku. Informacje o uruchomieniu danego warsztatu oraz przyjęciu zgłoszenia udziału w sympozjum organizatorzy przekażą poszczególnym osobom ostatecznie do 30 kwietnia 2023 roku. Termin wniesienia opłat za udział w warsztatach lub sympozjum mija 15 maja 2023 roku. Zgłoszenia odbywają się według następujących zasad: krok 1 – osoba zainteresowana udziałem kontaktuje się mailowo z sekretariatem TSBJ; krok 2 – sekretariat wysyła do tej osoby odpowiedni formularz zgłoszenia wraz z dodatkowymi informacjami, w zależności od wariantu deklarowanego uczestnictwa; krok 3 – dana osoba wysyła na adres mailowy sekretariatu TSBJ wypełniony kwestionariusz; krok 4 – sekretariat wysyła do tej osoby informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu zgłoszenia; krok 5 – osoba przyjęta dokonuje wymaganych wpłat za udział w warsztatach lub sympozjum na wskazany w odpowiedzi przez organizatorów numer konta bankowego, co stanowi warunek umieszczenia jej na oficjalnej liście uczestników i w programie obrad. Zgłoszenia udziału czynnego (referat, komunikat, głos w dyskusji, panel, poster itd.) będą oceniane od strony merytorycznej pod kątem zgodności z wymaganiami programowymi. Tradycyjnie organizatorzy X TSBJ nie przewidują publikacji tomu pokonferencyjnego. Czasopismo „Przegląd Socjologii Jakościowej” jest otwarte na zgłaszanie tekstów artykułów opartych na prezentacjach przedstawionych podczas X TSBJ, które będą rozpatrywane i przyjmowane do druku zgodnie z obowiązującymi w tym czasopiśmie zasadami.

 

Opłata za udział w wybranym warsztacie metodologicznym wynosi: 350 złotych i obejmuje : udział w warsztatach , materiały, obiad i całodzienny serwis kawowy. Opłata za udział w sympozjum (bez warsztatów) wynosi 350 złotych i obejmuje : udział w obradach i innych wydarzeniach konferencyjnych, materiały, 2 obiady (14 i 15 czerwca), uroczystą kolację (14 czerwca) oraz całodzienny serwis kawowy.

 

Koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie i samodzielnie dokonują rezerwacji w wybranym miejscu noclegowym.

 

Organizatorzy zarezerwowali pewną, niewielką pulę pokojów 1-osobowych i 2-osobowych w hotelu „Jantar” w postaci pakietu obejmującego trzy doby od 13 do 16 czerwca 2023 roku. Zapraszamy osoby zainteresowane do pilnego zgłaszania chęci skorzystania z tej oferty na adres mailowy sekretariatu, skąd otrzymają szczegółowe informacje o cenach i warunkach skorzystania z tej oferty. Decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz dokonanie przedpłaty na wskazane przez organizatora konto bankowe konferencji w osobno podanym terminie.