1. pl
  2. en

TRANSDYSCYPLINARNA SIEĆ BADACZY JAKOŚCIOWYCH

Transdyscyplinarna Sieć Badaczy Jakościowych jest to nieformalna sieć badaczy i metodologów jakościowych reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny, która powstała w 2012 roku i skupia przeszło 1000 osób z całej Polski. Podstawową formą jej działalności są cyklicznie organizowane sympozja obejmujące warsztaty metodologiczne i debaty konferencyjne. TSBJ ideowo określamy także mianem "sieci przyjaciół naukowych". 

 

Dotychczas odbyły się następujące edycje TSBJ: 

- I TSBJ - Kazimierz Dolny nad Wisłą 2012 (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), 

- II TSBJ - Łódź 2013 (Uniwersytet Łódzki),

- III TSBJ - Zielona Góra 2014 (Uniwersytet Zielonogórski), 

- IV TSBJ - Poznań 2015 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 

- V TSBJ - Słupsk i Ustka 2016 (Akademia Pomorska w Słupsku), 

- VI TSBJ - Wrocław 2017 (Uniwersytet Wrocławski), 

- VII TSBJ - Kraków 2018 (Uniwersytet Jagielloński), 

- VIII TSBJ - Warszawa 2019 (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), 

- IX TSBJ - Białystok (online) 2021 (Uniwersytet w Białymstoku), 

- X TSBJ - Słupsk i Ustka 2023 (Akademia Pomorska w Słupsku).

 

Stałą Radę Koordynacyjną TSBJ współtworzą:

dr hab. Marek Gorzko, prof. uczelni (Akademia Pomorska w Słupsku), 

dr hab. Anna Kacperczyk, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki), 

dr Marcin Kafar (Uniwersytet Łódzki), 

prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki), 

prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (Akademia Pomorska w Słupsku).