PROGRAM OBRAD X TSBJ

 

13 CZERWCA

 

17.00 – rozpoczęcie rejestracji uczestników

 

18.00-19.00 – bufet kolacyjny

 

19.00-19.30 - Uroczyste rozpoczęcie - prowadzenie: prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Pomorski w Słupsku)

 

Wystąpienie Dra hab. Andrzeja Urbanka, prof. uczelni - Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

 

Wystąpienie Dr hab. Anny Babickiej-Wirkus, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Pomorskiego

w Słupsku

 

Otwarcie premierowej wystawy kolaży prof. dra hab. Krzysztofa Koneckiego „Poza granicami socjologii jakościowej”

 

19.30-21.00 – sesja pierwsza (obrady w języku angielskim) prowadzenie: Prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Uniwersytet

  1.  

 

Vilma Zydziunaite, Professor, habilitated doctor (Vytautas Magnus University in Kaunas, Educational Research Institute)

- Interdisciplinary qualitative research: towards transformative or / and integrative approach?

 

Thaddeus Müller, professor, reader (Lancaster University Law School) - Researching the the moral enterprise

of the US opioid epidemic. An ethnographic document analyse of the normalisation of opiod painkillers

 

Anna Samchuk, M.A., Andrii Melnikov, habilitated doctor, associate professor (Taras Shevchenko National University

of Kyiv) - Existential reality of war: perspectives for qualitatie analysis

 

14 CZERWCA

 

9.00-11.00 – sesja druga (obrady w języku polskim) prowadzenie: Dr hab. Małgorzata Michel, prof. uczelni (Uniwersytet

Jagielloński)

 

Dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. uczelni (Uniwersytet Pomorski w Słupsku) - Prawo dziecka do swobody ekspresji

na przykładzie polskich i brytyjskich regulacji szkolnych dotyczących wyglądu uczniów

 

Dr Katarzyna Gajek (Uniwersytet Łódzki) - Praca biograficzna rodziców dzieci o nienormatywnej orientacji seksualnej

i/lub tożsamości płciowej

 

Dr Monika Wojtczak (Uniwersytet Łódzki) - Przyczyny zwiększonej liczby powierzeń dzieci do instytucji pieczy zastępczej:

analiza sytuacyjna

 

Dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - „Obyś swoje dzieci woził” – zachowania,

potrzeby i postawy wobec miejskiej mobilności wśród rodziców dzieci szkolnych

 

Dr Beata Adrjan (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Zebranie jako praktyka edukacyjna konstruująca

rodziców w szkole: wstępna analiza materiału audialnego

 

Dr Tomasz Marcysiak (Uniwersytet WSB Merito w Toruniu) - Konkursy badawcze wśród uczniów szkół podstawowych

jako źródło danych jakościowych w kontekście badań nad tożsamością regionalną

 

Dr Magdalena Cuprjak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Kategoria „braku” jako perspektywa budowania

wiedzy o młodzieży [referat wyłożony]

 

11.00-11.30 przerwa kawowa

 

11.30-14.00 – sesja trzecia (obrady w języku polskim) prowadzenie: Dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. uczelni

(Uniwersytet Pomorski w Słupsku)

 

Prof. dr hab. Lech Witkowski (Uniwersytet Pomorski w Słupsku) - Paradoksy racjonalności w przestrzeni społecznej

w ujęciu Floriana Znanieckiego

 

Dr hab. Magdalena Szpunar, prof. uczelni (Uniwersytet Śląski) - (Nie)bezpieczne związki. O trudnych relacjach poezji

z nauką

Dr hab. Anna Kacperczyk, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki) - Interakcje z przedmiotami. Jak odpady i śmieci pośredniczą

w relacjach z innymi?

 

Dr Marcin Kafar (Uniwersytet Łódzki) - Wymiary „praktykowania autoetnograficznego” – od autoetnografii

do autoetnograficzności

 

Dr hab. Oskar Szwabowski, prof. uczelni (Uniwersytet Pomorski w Słupsku) - Niepewność - o robieniu autoetnografii

 

Dr Agnieszka Janiak (Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu) - Autoetnograficzne koło poznawcze – możliwości

i dylematy. List z 18-letniej podróży autoetnograficznej

 

Mgr Wiktoria Morawska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) - U źródeł problemu badawczego: autoetnografia

w feministycznej analizie nierówności wobec kobiet awansujących

 

Dr Dominik Porczyński (Uniwersytet Rzeszowski) - O terenach niezbadanych. Dlaczego badania jakościowe pozwalają

wybrzmieć głosom pominiętym

 

Dr hab. Martyna Pryszmont (Uniwersytet Wrocławski), Dr Joanna Golonka-Legut (Uniwersytet Wrocławski) – Techniki

i materiały (audio)wizualne w (roz)poznawaniu mikroświatów dorosłych - praktyki akademickie [poster]

 

14.00-15.00 – przerwa obiadowa

 

15.00-17.00 – sesja czwarta (obrady w języku angielskim) prowadzenie: Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

(Uniwersytet Szczeciński)

 

Alec Grant, Ph. D., visiting professor (University of Bolton) - Critical autoethnography

 

Anssi Peräkylä, professor (University of Helsinki & Freiburg Institute for Advanced Studies) - Vulnerability of self in social

interaction

 

Basia Nikiforova, Ph. D., associeted professor, senior research fellow (Lithuanian Culture Research Institute, Department

of Contemporary Philosophy) - Borders and Borderlands in the Age of Posthumanism: analytical research and social activism

 

Nadine Fernandez, Ph. D. (State University of New York, Empire College) - Migrantours: action research through

sustainable, community-based tourism

 

17.00-17.30 – przerwa kawowa

 

17.30-19.00 – sesja piąta (obrady w języku angielskim) prowadzenie: Dr hab. Anna Kacperczyk, prof. uczelni

(Uniwersytet Łódzki)

 

Andrew Blasko, Ph. D., professor (Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Population and Human Studies)Social

integration and alienation: individualism in the service of submission

 

Vessela Misheva, Ph. D., professor (Uppssala University, Department of Sociology) - Analysis of responses to the first wave

of the Covid-19 pandemic: What can be learned from the exceptions to the rule”?

 

John P. Portelli, professor emeritus (University of Toronto) - Dialogue and literary textuality as genuine research

 

20.30-1.00 – uroczysta kolacja

 

15 CZERWCA

 

9.00-11.00 – sesja szósta (obrady w języku polskim) prowadzenie: Dr hab. Magdalena Szpunar, prof. uczelni (Uniwersytet

Śląski)

 

Dr hab. Waldemar Dymarczyk (Uniwersytet Łódzki) - Socjologiczny esej fotograficzny - pytanie o status

 

Dr Izabela Bukalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. uczelni

(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Mgr Grażyna Pol (Narodowe Centrum Kultury),

Mgr Magda Ostrowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Elementy konstrukcyjne

reportażu dźwiękowego jako specyficzne nośniki znaczeń. Refleksje z wstępnego etapu projektu badawczego

 

Dr Łukasz Marciniak (Uniwersytet Łódzki) - Generowanie metafor werbalnych i wizualnych jako metoda zbierania

wielowymiarowych danych jakościowych

 

Mgr Anna Kuczyńska (Collegium Civitas) - Kompetencje cyfrowe i ich pozyskiwanie wśród osób starszych

- problemy społeczne, cyfrowe wykluczenie i dostosowywanie metod badawczych

 

Mgr Helena Marzec-Gołąb (Uniwersytet Warszawski) - Poznawanie i zmienianie jako cele krytycznych badań jakościowych

oraz ich odzwierciedlenie w projektach badawczych. O większą widoczność kobiet w muzyce

 

Mgr Katarzyna Krakowska (Collegium Civitas) - Introspekcja i powołanie. O stawaniu się socjolożką doświadczeń

wojennych

 

Mgr Karolina Kehl (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) - Znaczenie zieleni

w mieście na przykładzie rewitalizacji rynku w Kutnie

 

Prof. dr hab. Maria Flis (Uniwersytet Jagielloński), Mgr Karol Piotrowski (Uniwersytet Jagielloński) - Synergia poznania

naukowego i artystycznego w krytycznych badaniach jakościowych na przykładzie marszów i parad równości [referat wyłożony]

 

Dr Justyna Spychalska-Stasiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Bricolage w praktyce badań nad

edukacją [referat wyłożony]

 

11.00-11.30 przerwa kawowa

 

11.30-14.00 – sesja siódma (obrady w języku polskim) prowadzenie: Dr hab. Bernadetta Janusz (Uniwersytet Jagielloński)

 

Dr hab. Aneta Krzewińska, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki), Dr Kamil Brzeziński (Uniwersytet Łódzki) – Doświadczenia

i potrzeby chorujących psychicznie pacjentów i ich rodzin – przykłady badań w nurcie partycypacyjnym

 

Dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. uczelni (Uniwersytet Jagielloński) - Sensing (dis)abilities. Badania nie(pełno)sprawności

ruchowej w społecznych praktykach kinestetycznych ludzi chodzących i poruszających się na wózkach inwalidzkich

 

Mgr Magdalena Koperska (Uniwersytet Jagielloński) - Badania narracyjne wobec zmiany. Potencjał emancypacyjny

narracji autobiograficznych kobiet przeżywających długotrwały kryzys w związku

 

Dr Beata Gumienny (Uniwersytet Rzeszowski) - Upośledzanie jako kategoria społecznej konstrukcji niepełnosprawności

- analiza krytyczna

 

Mgr Karolina Rożniatowska (Uniwersytet Jagielloński) - Śpiączka w badaniach jakościowych – analiza zjawiska,

wysłuchanie osób niesłuchanych i uświadamianie społeczeństwa

 

Mgr Radosław Nawojski (Uniwersytet Jagielloński) - Czuję się nie na miejscu, czyli o relacjach i rolach

w badaniach jakościowych, rozterkach w badaniu walki o prawa reprodukcyjne w Polsce

 

Mgr Ewelina Nowakowska (Uniwersytet SWPS) - Młodzi katoliccy geje i lesbijki w Polsce – kim są i w co wierzą?

Refleksje etyczne i strategiczne

 

Patryk Waszkiewicz (Uniwersytet Łódzki) - Trudności we wspólnocie religijnej z perspektywy członków wspólnoty

Ruch Światło-Życie

 

14.00-15.00 – obiad

 

15.00-17.00 – sesja ósma (obrady w języku polskim) prowadzenie: Dr hab. Waldemar Dymarczyk (Uniwersytet Łódzki)

 

Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. uczelni (Uniwersytet w Białymstoku) - Życie na granicy północno-wschodniej Polski

w kontekście kryzysu migracyjnego

 

Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. uczelni (Uniwersytet w Białymstoku) - Dyskurs męskości hybrydowych w neoserialach

- perspektywa krytyczna

 

Dr Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański) - Toksyczna towarzyskość. Kultura hegemonicznej męskości i jej przejawy

w środowisku polskich kibiców koszykarskiej Ligi NBA w grupach na Facebooku

 

Mgr Edyta Tobiasiewicz (Uniwersytet Jagielloński) - Upłciowione praktyki wzorów męskości kwestionujących reguły

modelu „ideal worker” w kulturze i strukturach innowacyjnych organizacji zawodowych

 

Dr Ewelina Kancik-Kołtun (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Badania jakościowe upolitycznienia władz

lokalnych: doświadczenia z przeprowadzonych badań zagranicznych

 

Dr Jowita Radzińska (Uniwersytet SWPS) - Solidarność wobec współczesnych wyzwań

 

Mgr Katarzyna Głowacka (Uniwersytet Jagielloński) - Parlamentarne uchwały upamiętniające jako narzędzie budowania

narodowego kapitału moralnego [referat wyłożony]

 

17.00-17.30 – przerwa kawowa

 

17.30-19.00 – sesja dziewiąta (obrady w języku polskim) - prowadzenie: Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. uczelni

(Uniwersytet w Białymstoku) .

 

Dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Problematyzacja jako

praktyka rozwijania dyskursowej wrażliwości

 

Dr hab. Małgorzata Michel, prof. uczelni (Uniwersytet Jagielloński) - Synergia partycypacji w badaniach terenowych.

Ulica – dziecko - badaczka: uwikłania etyczne

 

Dr Beata Bielska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dr Katarzyna Kalinowska (Collegium Civitas), Dr Sylwia

Męcfal (Uniwersytet Łódzki), Dr Adrianna Surmiak (Uniwersytet Warszawski) - Sensy i bezsensy pracy badawczej

w naukach społeczno-humanistycznych. Co ujawniła pandemia?

 

Dr hab. Urszula Kluczyńska, prof. uczelni (Collegium Da Vinci w Poznaniu) - Wywiady ze starymi mężczyznami

opiekującymi się swoimi żonami: dylematy etyczne i metodologiczne podczas badań jakościowych w grupach wrażliwych

 

Dr Piotr Binder (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) - Wywiady online w podłużnych badaniach jakościowych

– doświadczenia badawcze w perspektywie krytycznej

 

Dr Joanna Cukras-Stelągowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Wywiady eksperckie z przedstawicielami

elit. Możliwości i ograniczenia w badaniach nad grupami o statusie mniejszościowym [referat wyłożony]

 

19.00-20.00 – bufet kolacyjny

 

16 CZERWCA

 

9.00-11.00 - sesja dziesiąta (obrady w języku angielskim i polskim) – prowadzenie Alec Grant, Ph. D., visiting professor

(University of Bolton) i prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Pomorski w Słupsku)

 

Prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki) - A phenomenological-interactionist interpretation of corporeality

and intersubjectivity in hatha yoga

 

Dr hab. Bernadetta Janusz (Uniwersytet Jagielloński) - The transformation of ambiguity in couple therapy: references

to the deceased child after perinatal loss

 

Mgr Hanna Kroczak (Uniwersytet Łódzki) - Survey plus observation. The transformational nature of qualitative component

inclusion for quantitative research

 

Dr Kateryna Novikova (Uniwersytet SWPS) - Ethical dimension of the qualitative research on digital communities

of expertise: challenges and suggestions [referat wyłożony]

 

Dr Colette Szczepaniak (Uniwersytet Szczeciński) - About the authenticity in autoethnography in the era of AI.

Can AI write an autoethnography? [referat wyłożony]

 

Dyskusja podsumowująca konferencję i zakończenie obrad

 

 

 

 

  1. pl
  2. en