1. pl
  2. en

Uprzejmie zapraszamy do udziału w Jubileuszowym X Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych , które odbędzie się w dniach 13-16 czerwca 2023 roku w Słupsku (warsztaty) oraz Ustce (obrady). X TSBJ odbywa się pod hasłem „Krytyczne badania jakościowe dla lepszego świata”, a jego organizatorem jest Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Współorganizatorami są: Katedra Socjologii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Słupsku, Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz czasopismo „Przegląd Socjologii Jakościowej”. Patronat nad wydarzeniem sprawują: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Socjologiczne. X TSBJ uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka”.

 

Transdyscyplinarna Sieć Badaczy Jakościowych od przeszło 10 lat integruje i wspiera środowisko badaczy i metodologów jakościowych reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki akademickie z całego kraju. Łącznie w dotychczasowych edycjach TSBJ wzięło udział przeszło 1000 uczonych. Dotychczas wypracowana i sprawdzająca się formuła naszych cyklicznych ogólnopolskich spotkań naukowych (warsztaty metodologiczne i sesje konferencyjne) poszerzona zostanie w ramach X Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych o wykłady zaproszonych wybitnych metodologów i badaczy jakościowych z zagranicy. Temat jubileuszowego Sympozjum nieprzypadkowo odnosi się do wymiaru krytyczno-konstruktywnego uprawiania badań jakościowych w różnych dyscyplinach naukowych oraz do aktualnego dramatycznego kontekstu różnorakich kryzysów globalnych, ekologicznych, społecznych, egzystencjalnych, humanitarnych itd. Temat wiodący X TSBJ „Krytyczne badania jakościowe dla lepszego świata” oznacza naukowe przyjrzenie się koncepcjom i praktykom badań jakościowych zaangażowanych społecznie, postrzeganych jako hybrydy poznania naukowego i aktywizmu o charakterze prohumanistycznym i prodemokratycznym. W ramach sesji konferencyjnych prezentowane i dyskutowane będą zagadnienia dotyczące wybranych podejść badawczych (w tym m.in. metodologia teorii ugruntowanej, różne odmiany etnografii i autoetnografii, badania narracyjne, wizualne, fenomenografia, uczestniczące badania w działaniu, badania przez sztukę, społeczne badania internetowe, krytyczna analiza dyskursu, badania hybrydowe, badania intersekcjonalne, pisarstwo eksperymentalne, poezja akademicka), w ich różnych połączeniach z krytyczną perspektywą poznawczą. Warsztaty metodologiczne i debaty konferencyjne służyć będą jak zwykle wzmacnianiu kompetencji naukowych badaczy jakościowych, a spotkania z wykładowcami zagranicznymi wprowadzą nowe impulsy, inspiracje, innowacje do rodzimego dyskursu. Współczesny świat w coraz większym stopniu wymaga wiedzy konstruowanej w rezultacie badań jakościowych i potrzebuje społecznie zaangażowanych badaczy jakościowych, a temu służy od samego początku idea TSBJ.