Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami ale i trudnościami projektów badawczych realizowanych drogą online, niezależnie od wybranej metody i techniki badawczej. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jakie możliwości wiążą się z prowadzeniem badań w sieci, ale także na co należy zwracać uwagę prowadząc badania w internecie, jakie pułapki czyhają na badaczy chcących prowadzić swoje badania w ten sposób. Odpowiemy sobie na pytanie, jak radzić sobie z wyzwaniami etycznymi badań prowadzonych w sposób zapośredniczony online i jak minimalizować trudności. Prowadząca warsztat jet autorką monografii „Internet w procesie realizacji badań”, a także licznych artykułów naukowych i szkoleń z tego zakresu. Jest współautorką aplikacji do badań sondażowych online www.ebadania.pl. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową, co umożliwi każdemu uczestnikowi zaprezentowanie swojej koncepcji badań i trudności z jakimi się boryka w trakcie prowadzenia badań własnych. Wspólnie pochylimy się nad tym, co problematyczne i spróbujemy odpowiedzieć na wyzwania.

 

www.magdalenaszpunar.com

 

Literatura:

 

M. Szpunar, Nowe media - nowe metody badawcze? Metodologia pracy cyfrowego humanisty, w: A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess (red.) Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków, 2018, s. 325-339.

M. Szpunar, Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych, w: Zarządzanie w Kulturze, 2016/4, s. 355-369.

M. Szpunar, Anarchizm metodologiczny i jego wartość poznawcza, w: Transformacje, 2022/1, s. 1-13.

M. Szpunar, Internet w procesie gromadzenia danych o charakterze wtórnym, w: Studia Medioznawcze, 2/2009, s. 139-149.

W7.

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. uczelni (Uniwersytet Śląski)

Metodologia badań przez internet.

O szansach i wyzwaniach projektów badawczych realizowanych online