Głównym celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami, jakie daje umiejętność prowadzenia badań przy użyciu autoetnografii. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję do zaznajomienia się z najważniejszymi elementami autoetnografii jako metody wytwarzania wiedzy i prowadzenia badań, przy uwzględnieniu jej zaplecza teoretycznego, metodologicznego i metodycznego. W zakresie przewidzianych działań, prowadzący wykorzystają istniejące w szerszym obiegu źródła autoetnograficzne, a także sięgną po niepublikowane materiały pochodzące bezpośrednio od twórców autoetnografii, Carolyn Ellis i Arthura P. Bochnera. Część zajęć wypełnią interaktywne prace zarówno z klasycznymi autoetnografiami w formie tekstualnej oraz audiowizualnej, jak i najnowszymi autoetnograficznymi eksperymentami. Odrębną, bardzo ważną warstwę, stanowić będą autoetnograficzne próbki wytworzone przez uczestników warsztatu. Postaramy się wspólnie odpowiedzieć na pytanie: Czy autoetnografia może/(nie)powinna/ być/jest alternatywną przestrzenią praktyk akademickich?

W5.

dr Marcin Kafar (Uniwersytet Łódzki), dr Colette Szczepaniak

Autoetnografia jako metoda badawcza i alternatywna przestrzeń praktyk akademickich