OPIS WARSZTATU 

 

Warsztat będzie miał charakter praktyczny. Uczestnicy będą zdobywali w trakcie warsztatów wiedzę na temat tego jak wykonać badanie kontemplatywne, bez względu na dyscyplinę, którą reprezentują. Zapoznają się z kontemplatywną teorią ugruntowaną. Będą uczyli się stosowania w praktyce zasady epoché (ograniczania konceptualizacji i świadomości oraz ograniczania wpływu założeń na postrzeganie zjawiska). W warsztacie będziemy stosowali metodę eksplikacji autoobserwacji zjawisk, które interesują badacz. Metody badań z punktu widzenia pierwszej osoby będą przedstawione w trakcie wykładu a następnie zastosowane w ćwiczeniach w pracy nad ciałem. Zwrócona będzie uwaga na kontekst wytwarzania wiedzy i uważność badacza w trakcie zbierania danych (autoobserwacja).

Zastosowana zostanie strategia badań kontemplatywnych, gdzie techniki autoobserwacji, autoraportowania, eksperymentów zenistycznych/kontemplatywnych, eksperymentów empatycznych, pisania not kontemplatywnych i poezji kontemplatywnej będzie stosowana w praktyce. Zastosowane techniki badawcze pozwolą dereifikować opisywane zjawiska. Uczestnicy warsztatu będą mieli także możliwość analizy pracy umysłu (uświadomienia dystynkcji i całościowego doświadczania sytuacji) w trakcie badania zjawisk.

W trakcie warsztatu zastosowane zostaną kontemplatywne techniki pracy nad ciałem (kontemplatywna hatha-joga, techniki oddechowe – pranajama, medytacja).

Cztery książki zostaną dostarczone wszystkim uczestnikom warsztatu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATU 

 

  1. Wprowadzenie do warsztatu – prezentacja założeń badań kontemplatywnych i metod badawczych. Problem dereifikacji – kontemplatywna teoria ugruntowana. Wykład i dyskusja.
  2. Praca nad ciałem (joga, pranajama, medytacja)
  3. Autoobserwacja i zapis autoobserwacji z doświadczania zjawiska, którym interesuje się badacz.
  4. Pisanie poezji i zastosowanie rysunku do autoraportowania.
  5. Pisanie not kontemplatywnych.
  6. Eksplikacja indywidualna danych oraz zapisów autoobserwacyjnych.
  7. Przedstawienie zapisu danych innym uczestnikom warsztatu. Wspólna dyskusja.
  8. Eksplikacja. Prezentacja w grupie swojej refleksji i rozpoczęcie analizy porównawczej w celu generowania wspólnych tematów/cech (oraz unikalnych tematów/cech) badanego zjawiska/ badanych zjawisk (przygotowanie do podsumowania eksplikacji zjawiska).
  9. Zastosowanie programów do zapisu autoobserwacji i mapowania sytuacji i badanego zjawiska

 

   METODY DYDAKTYCZNE 

 

- Wprowadzenie do warsztatów (wykład plus dyskusja grupowa)

- Medytacja jako technika oczyszczania umysłu (hatha-joga, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia medytacyjne)

- Dokonywanie autoobserwacji własnych odczuć i doświadczania sytuacji tu i teraz w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych, oddechowych i medytacyjnych. (ćwiczenia pisania autoobserwacji)

- Pisanie not kontemplacyjnych, poezji, opowieści, rysowanie i malowanie jako metoda inspiracji i eksplikacji (ćwiczenia; pisanie indywidualne, rysowanie, prezentacja dyskusja grupowa)

 

 LITERATURA REKOMENDOWANA UCZESTNIKOM 

 

Bentz, Valerie M. & Jeremy J. Shapiro (1998) Mindful Inquiry in Social Research, London: Sage

Bentz, Valerie M. and Vincenzo Giorgino (2016) Contemplative Social Research. Caring for Self, Being and Lifeworld, Santa Barbara: Fielding University Press.

 Konecki, Krzysztof T. 2022. The Meaning of Contemplation for Social Qualitative Research. Applications and Examples. London, NY: Routledge (będzie dostaczona uczestnikom warsztatu)

Konecki, Krzysztof. T. 2022. „Empathy! So What?Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 18(4),194–233

Konecki, Krzysztof T. 2022. “Who Am I When I Am Teaching? Self in Yoga Practice.The Qualitative Report, 27(11), 2623-2658. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5469

Konecki, Krzysztof T. 2021. Experiencing the space: Visiting cemeteries on All Saints’ Day and an ordinary day. The Qualitative Report, 26(3), 832-860.

Konecki Krzysztof T. (2018) Advances in Contemplative Social Research, Lodz: Lodz University Press / Krakow: Jagiellonian University Press. (będzie dostarczona wszystkim uczestnikom warsztatu)

Konecki, Krzysztof T. (2017) Standing in Public Places: An Ethno-Zenic Experiment Aimed at Developing the Sociological Imagination and More Besides …, Czech Sociological Review, 6, 881-901.

Konecki, K. T. (2017). Contemplation for Economists. Towards a Social Economy Based on Empathy and Compassion. Economics and Sociology, 10(3), 11- 24.

Konecki Krzysztof T. (2015) Jak socjologowie mogą skorzystać na praktyce medytacji? „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 11, nr 4, s. 52‒86.

Van Manen, Max (2007). Phenomenology of Practice, Phenomenology & Practice 1 (1) :11 – 30.

Van Manen, Max (2003). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. London, ON: The Althouse Press.

 

Inne lektury znajdują się na stronie: http://qsr.webd.pl/KKonecki/

 

 

W4.

prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki)

Znaczenie kontemplacji w jakościowych badaniach społecznych:

techniki badawcze, przykłady zastosowań