Opis ogólny warsztatów

Kurs skierowany jest przede wszystkim do osób, które dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. W ich wypadku dobrym pomysłem może się okazać oprogramowanie bezpłatne, które w większości przypadków stanowi dobrą alternatywę dla nadal dość drogich i z tego względu nie zawsze powszechnie dostępnych programów odpłatnych. Dlatego podczas warsztatów ich uczestnicy zapoznają się z wybranymi, bezpłatnymi programami wspomagającymi proces analizy danych jakościowych.

Ramowy program warsztatu

 1. Wprowadzenie do komputerowo wspomaganej analizy danych jakościowych
 • zarys historyczny
 • geneza
 • kierunki rozwoju oprogramowania CAQDA
 • rodzaje i wybór oprogramowania
 • możliwości i ograniczenia oprogramowania
 1. Przygotowanie materiału do analizy
 • transkrypcja danych
 • edycja plików audio
 • anonimizacja plików
 • archiwizacja danych
 1. Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi CAQDAS
 • posługiwanie się kodami, przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów;
 • kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów;
 • sortowanie i organizacja zbiorów kategorii
 • tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących;

Efekty uczestnictwa w warsztatach

Warsztaty są skierowane do osób, które chciałyby poznać możliwości i sposoby wykorzystania wybranych programów komputerowych wspomagających analizę danych jakościowych. Kurs pozwoli na nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w KADJ.

 

 

W2.

dr hab. Jakub Niedbalski, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki)

Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych.

Podstawowe zasady oraz przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS