Cele warsztatu:

1) zapoznanie z tradycjami i ujęciami analizy materiałów audiowizualnych;

2) zainicjowanie procesu analizy wybranych materiałów audiowizualnych;

3) pobudzenie kreatywności i twórczości uczestników warsztatu.

Opis potencjalnych adresatów warsztatu: badacze i praktycy edukacji, którzy zorientowani są na prowadzenie badań z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych.

Minimalna i maksymalna liczba uczestników: 10-15

Czas trwania (jeden z przerwą na obiad): jeden dzień, 7 godzin

Szczegółowy program i przebieg danego warsztatu:

  1. Powitanie i zapoznanie się uczestników warsztatu.
  2. Wprowadzenie w tematykę analizy materiałów wizualnych. Podstawy teoretyczno-metodologiczne.
  3. Trening wyobraźni audiowizualej.
  4. Przegląd projektów badawczych z wykorzystaniem analizy materiałów wizualnych.
  5. Analiza wybranych rodzajów materiałów audiowizualnych.
  6. Etyczne aspekty badań z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych.
  7. Ewaluacja i podsumowanie warsztatu.

Stosowane metody dydaktyczne: metoda projektu, mindmapping, metody z wykorzystaniem fotografii, filmu oraz pokazu i inscenizacji.

Ewentualnie wymagania dotyczące wcześniejszego przygotowania się uczestników do warsztatów: telefon komórkowy z funkcją nagrywania video oraz z aparatem fotograficznym, laptop.

W12.

dr hab. Martyna Pryszmont (Uniwersytet Wrocławski), dr Joanna Golonka-Legut (Uniwersytet Wrocławski)

Analiza materiałów audiowizualnych w praktyce badawczej