Warsztat polecam osobom stawiającym pierwsze i „drugie” kroki w obszarze socjologii/antropologii wizualnej. W pierwszej części spotkania zaprezentuję - i zilustruję stosownymi przykładami – podstawowe założenia wizualnej teorii ugruntowanej (WTU). W tej części przewiduję również dyskusję na temat ugruntowania „wiedzy naocznej” w kontekstach i warunkach w jakich obrazy powstają, są prezentowane i używane. W drugiej części Uczestnicy wykonają analizę zbioru posterów propagandowych uwzględniając przy tym procedury i zalecenia WTU. Do uczestnictwa w warsztacie zapraszam głównie osoby, które dotąd nie brały udziału w moich zajęciach poświęconych analizom wizualnym.

W3.

dr hab. Waldemar Dymarczyk (Uniwersytet Łódzki)

Czy widzieć znaczy wiedzieć?

Czyli o osadzeniu obrazów w kontekście i z kontekstu obrazów czytanie